Portico

Galeria Madison Park

Lokalizacja: Gdańsk, ul. Rajska
Zakres usług: Inżynier Kontraktu projektu przebudowy obiektu
Klient: Javin Investmensts Sp. z o.o.
Projektant: Virgo Edgar Kaszubski
Funkcja obiektu: Budynek handlowo- biurowy
Skala obiektu: Powierzchnia użytkowa: 27 000 m2 Kubatura budynku: 130 000 m3
Status: W trakcie realizacji
Generalny Wykonawca: Tetris Poland Sp. z o.o.
 
Informacje ogólne: Galeria handlowa i Centrum biurowe klasy B w obiekcie w ścisłym Śródmieściu Gdańska. Cztery kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna. Prowadzenie projektu kompleksowej rewitalizacji części wspólnych obiektu z modernizacją instalacyjną części handlowej i biurowej