INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w Gmachu Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, Warszawa

Zgłoszenie zainteresowania udziałem w planowanym Dialogu Technicznym należy kierować na adres e-mail: