KROSNO - rozbudowa fabryki szkła

21.01.2019

 

Niewiele osób wie, że Krosno to miejsce, w którym produkowane jest światowej sławy szkło eksportowane m.in. do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Bytanii, Australii, Nowej Zelandii i innych krajów Azjii i Europy. Poniższy artykuł przybliży wam historię i tradycyjny proces produkcji szkła gospodarczego, który nadal stosowany w Krosińskiej Hucie Szkła, "Krosno". Portico Project Management miało możliwość poznać historię i metody wyrobu szkła dzięki nawiązanej współpracy z Hutą przy przebudowie i modernizacji fabryki. Zapraszamy do artykułu!

Krosno jest miastem położonym w województwie podkarpackim, które urzeka pięknem średniowiecznych kościołów i zabytkowych kamienic. Jest znane przede wszystkim z górzystych terenów i turystycznych szlaków oraz wyrobów ze szkła. Mało kto wie, że miasto jest ściśle związane z rozwojem światowego przemysłu naftowego. Wszystko to za sprawą Ignacego Łukasiewicza, krośnianina żyjącego w latach 1822 -1882, który założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna. Z Krosna pochodzi również nauczyciel i wynalazca zwany „polskim Edisonem” - Jan Szczepanik. Jest on autorem ponad pięćdziesięciu wynalazków i kilkuset pomysłów technicznych z dziedziny fotografii i tkactwa, a nawet telewizji.

Pomimo upływu wielu lat w fabryce Krosno Glass (dawniej: Polska Fabryka Szkła) w dalszym ciągu szczególnie dba się o kontynuację wieloletniej tradycji. Dmuchanie szkła to jeden z najbardziej widowiskowych procesów formowania gorącej masy szklanej. Podczas zapoznawania się z budynkami w celach przyszłej współpracy projektowej mieliśmy okazję zaobserwować tradycyjny proces dmuchania szkła takich wyrobów jak: pękate kieliszki, wazony, szklanki i kufle.

Fabryka Krosno Glass przy współpracy z Portico Project Managment oraz Portico Design podjęła szereg działań, które przygotowują fabrykę do jej dalszej rozbudowy oraz modernizacji. W roku 2017 wspólnie z klientem sprecyzowano potrzeby oraz ustalono zakres rozbudowy fabryki o Centrum Logistyczne o wielkości 48 tyś. m2. W 2018 roku przystąpiliśmy do wykonania projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie infrastruktury, projektów wyburzeń niektórych istniejących budynków magazynowych oraz projektu nowego Centrum Logistycznego, wraz z nowymi drogami i parkingami. Rok 2018 zakończyliśmy sukcesem otrzymania pozwolenia na budowę z możliwością etapowania prac zakładając, że w pierwszym etapie w roku 2019 powstanie Centrum Logistyczne składowania towarów wraz z drogami wewnętrznymi.

Obecnie prowadzone są wstępne prace w terenie, takie jak wycinka drzew oraz porządkowanie przed wyburzaniem. Kolejnym etapem będą szeroko pojęte prace wyburzeniowe oraz infrastrukturalne, przygotowujące teren przed budową Centrum Logistycznego.

Budynek Centrum Logistycznego zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej (siatka słupów 24x12 m., słupy żelbetowe utwierdzone w fundamentach). Na słupach opierają się stalowe dźwigary. Dźwigary te zaprojektowano jako kratownicowe belki ciągłe pięcioprzęsłowe. Na kratownicach opierają się płatwie kratowe. W osiach podłużnych płatwie pełnią też rolę stężeń wiatrowych. Stateczność ogólną zapewniają dwukierunkowo utwierdzone w fundamentach słupy, pięcioprzęsłowe kratownice oraz układ stężeń pionowych i poziomych w konstrukcji stalowej. Konstrukcję dachu stanowią kratownice z profili gorącowalcowanych. Pokrycie dachu wykonano z blachy trapezowej i warstw izolacyjnych. Hala magazynowa podzielona jest wewnętrznymi ścianami murowanymi z bloczków. Zaprojektowano: fundamenty stopowe kielichowe pod główne słupy żelbetowe, trzy zaplecza socjalne murowane z bloczków drobnowymiarowych, sufity w postaci płyt żelbetowych opartych na ścianach i wieńcach oraz ściany murowane na ławach. W hali magazynowej zaprojektowano posadzkę przemysłową żelbetową grubości 25 cm utwardzoną powierzchniowo.

Jako obiekt towarzyszący zaprojektowano dwukondygnacyjną część magazynowo – biurową. Konstrukcja ta została całkowicie oddylatowana od hali magazynowej. Zaprojektowana ją w całości w konstrukcji żelbetowej.

 

Autor: Robert Pawlak