Portico

Modernizacja Opery Leśnej

Lokalizacja: Sopot
Zakres usług: Project management, kontrola kosztów, nadzór inwestorski
Klient: Gmina Miasta Sopotu
Projektant: Archi-Cad Jacek Szczęsny
Funkcja obiektu: Kompleks kulturalno-rozrywkowy
Skala obiektu: Amfiteatr 5000m2 Liczba widzów: 5000
Status: Zrealizowane
Generalny Wykonawca: Alstal Grupa Budowlana

Informacje ogólne:

Remont i modernizacja Opery Leśnej. Celem jest podniesienie standardu widowni i budynków zaplecza sceny oraz wymiana wyeksploatowanego zadaszenia i konstrukcji Opery Leśnej. Nad widownią i sceną zaprojektowano dach z tkaniny membranowej rozpiętej na łukowej konstrukcji stalowej.